Struktura zarządcza

Projekt Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów zarządzany jest w oparciu o Metodykę Prince2.

Decyzją Rady Informatyzacji Resortu została powołana Rada Projektu oraz Kierownik Projektu.
Właścicielem projektu jest Departament Informatyki Ministerstwa Finansów.
Decyzją Rady Projektu został powołany Zespół Projektowy składający się z sześciu Zespołów Specjalistycznych.

Schemat struktury zarządczej

Rada Projektu

Przewodniczący Rady Projektu  – Mirosława Boryczka - Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów
Główny Użytkownik – Paweł Oracz - Dyrektor Departamentu Informatyki
Główny Dostawca – Robert Pasiński - Dyrektor Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów


Kierownik Projektu
Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki – Justyn Łojko

Zastępca Kierownika Projektu – Magdalena Niewiarowska

Zespół Projektowy składa się z sześciu Zespołów Specjalistycznych:
Zespół ds. Sieci Rozległej – Kierownik Zespołu – Piotr Makulec
Zespół ds. Sieci Strukturalnej – Kierownik Zespołu – Robert Kietliński
Zespół ds. Bezpieczeństwa – Kierownik Zespołu – Robert Grabowski
Zespół ds. Monitorowania – Kierownik Zespołu – Rafał Bednarczyk
Zespół ds. Wsparcia Usług Informatycznych – Kierownik Zespołu – Grażyna Cabaj Olejnik
Zespół ds. Wsparcia Projektu – Kierownik Zespołu – Magdalena Niewiarowska