Budżet i finansowanie projektu

Projekt „Infrastruktura e – Usług Resortu Finansów" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytetu VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa Elektronicznej Administracji. Dla projektu został przeprowadzony proces aplikacyjny, w wyniku którego, po ostatecznym zaakceptowaniu dokumentacji przez MSWiA (Instytucja Pośrednicząca) oraz MRR (Instytucja Zarządzająca), w dniu 25 września 2009r., podpisano umowę o dofinansowanie. W kolejnych etapach podpisano aneksy:
 
- Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 18 października 2010 roku,
- Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie z dnia 22 sierpnia 2011 roku,
- Aneks nr 3 do Porozumienia o dofinansowanie z dnia 24 września 2012 roku,
- Aneks nr 4 do Porozumienia o dofinansowanie z dnia 8 listopada 2012 roku.
- Aneks nr 5 do Porozumienia o dofinansowanie z dnia 9 lipca 2013 roku,
- Aneks nr 6 do Porozumienia o dofinansowanie z dnia 14 listopada 2013 roku,
- Aneks nr 7 do Porozumienia o dofinansowanie z dnia 11 marca 2014 roku,
- Aneks nr 8 do Porozumienia o dofinansowanie z dnia 31 marca 2014 roku.

 
Okres realizacji: 01.01.2007 – 30.06.2014
Wartość projektu: 209 580 000 PLN
Udział środków UE: 85% tj. 178 143 000 PLN
Udział środków krajowych: 15% tj. 31 437 000 PLN
 
 
W ramach projektu IeU ponoszone są wydatki w ramach następujących kategorii kosztów:
 
·         Sprzęt teleinformatyczny
·         Oprogramowanie
·         Roboty budowlane
·         Usługi obce
·         Promocja i informacja
·         Wynagrodzenia osób
·         Szkolenia
·         Podróże służbowe i spotkania
·         Ogólne