Aktualności

«Powrót

W dniu 17 lutego 2012 r. podpisano Protokół Odbioru Końcowego do umowy R/86/10DI/B/259/A-2 dotyczącej dostawy Systemu UTM (Unified Threat Management).

W dniu 17 lutego 2012 r. podpisano Protokół Odbioru Końcowego do umowy R/86/10DI/B/259/A-2 dotyczącej dostawy Systemu UTM (Unified Threat Management).

W dniu 17 lutego 2012 r. podpisano Protokół Odbioru Końcowego do umowy R/86/10DI/B/259/A-2 dotyczącej dostawy Systemu UTM (Unified Threat Management).

Umowa obejmowała w szczególności: dostarczenie, uruchomienie i skonfigurowanie:

- Centralnego Systemu Zarządzania UTM w Ministerstwie Finansów.

- Urządzeń UTM w jednostkach resortu finansów oraz ich integracja z Centralnym Systemem Zarządzania UTM.

System UTM został dostarczony wraz ze wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami i oprogramowaniem.

Realizacja ww. umowy była niezbędna dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa jednostek resortu finansów ze względu na zmianę topologii sieci rozległej WAN.

W każdym z punktów dostępowych w sieci przeprowadzono instalację wielofunkcyjnych zapór sieciowych UTM świadczących w szczególności następujące usługi:

- Ochronę antyspamową (filtrowanie poczty e-mail).

- Ochronę antywirusową (AV).

- Wykrywanie i zapobieganie wtargnięciu intruzów (IPS).

- Filtrowanie treści internetowych (URL Filtering).

- Standardowe usługi zapór ogniowych, takie jak segmentacja sieci czy translacja adresów (Firewall).

© Copyright 2012 Ministerstwo Finansów