Aktualności

«Powrót

Umowa na świadczenie usługi transmisji danych oraz usługi Internet w sieci WAN w latach 2014-2018.

Umowa na świadczenie usługi transmisji danych oraz usługi Internet w sieci WAN w latach 2014-2018.

W dniu 23 listopada 2012 roku została zawarta przez Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów Umowa nr PN/13/12/VBC z Telekomunikacją Polską S.A. na  uruchomienie usług transmisji danych oraz usługi Internetu w resortowej sieci WAN.

Usługi te będą świadczone przez okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku.