Aktualności

«Powrót

Spotkanie członków zespołu projektowego Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów.

Spotkanie członków zespołu projektowego Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów.

Spotkanie członków zespołu projektowego Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów.

W dniach 13-14 marca 2012 r. odbyło się spotkanie członków zespołu projektowego Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7 Oś Priorytetowa, Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji. Tematem przewodnim było podsumowanie działań prowadzonych w roku 2011 oraz zadań planowanych do realizacji w roku 2013 z wyszczególnieniem zadań w 2012 roku. Omówiono harmonogram rzeczowo-finansowy projektu oraz terminarz uruchamiania postępowań przetargowych w ramach projektu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Informatyki Ministerstwa Finansów oraz Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

© Copyright 2012 Ministerstwo Finansów