Aktualności

«Powrót

Podpisanie umowy na „Zakup oprogramowania antywirusowego dla środowiska wirtualizacyjnego Vmware, macierzy i urządzeń FW”

Podpisanie umowy na „Zakup oprogramowania antywirusowego dla środowiska wirtualizacyjnego Vmware, macierzy i urządzeń FW”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2013 roku podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Finansów a firmą ProSystem S.A.

Przedmiotem Umowy jest zakup Oprogramowania Antywirusowego dla środowiska Zamawiającego zbudowanego z oprogramowania wirtualizacyjnego VMware, macierzy EMC i urządzeń FW CheckPoint 12200 polegający na dostawie:

1)      oprogramowania do ochrony antywirusowej dla środowisk do wirtualizacji serwerów VMware,

2)      pełnej wersji oprogramowania do zarządzania relacyjną bazą danych niezbędną do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania,

3)      oprogramowania zapewniającego ochronę antywirusową dla użytkowników macierzy dyskowej,

4)      kluczy licencyjnych do modułów AV Software Blade zainstalowanych na urządzeniach CheckPoint 12200,

wraz z realizacja usług towarzyszących dostawie polegających na wykonaniu dostarczeniu dokumentacji technicznej wdrożeni, instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania, przeprowadzeniu szkoleń oraz świadczeniu usług gwarancyjnych. 

Szczegółowy zakres, zasady i parametry świadczenia Usług będących Przedmiotem Umowy można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów LINK