Aktualności

«Powrót

Podpisanie umowy na „Dostawę oprogramowania rozszerzającego funkcjonalności oprogramowania VMware vSphere 5 Enterprise"

Podpisanie umowy na „Dostawę oprogramowania rozszerzającego funkcjonalności oprogramowania VMware vSphere 5 Enterprise"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2013 roku podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Finansów a firmą QUMAK S.A.

Przedmiotem Umowy jest dostawa oprogramowania rozszerzającego funkcjonalności obecnie wykorzystywanego oprogramowania VMware vSphere 5 Enterprise wraz z usługami towarzyszącymi polegającymi na:

1) świadczeniu usług gwarancyjnych dla dostarczonego oprogramowania,

2) świadczenie usługi asysty technicznej dla dostarczonego oprogramowania.

Szczegółowy zakres, zasady i parametry świadczenia Usług będących Przedmiotem Umowy można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów LINK