Aktualności

«Powrót

Płatność końcowa projektu

Płatność końcowa projektu

W dniu 30.06.2015 roku złożono wniosek o płatność końcową projektu. Wartość zrealizowanych wydatków w projekcie w okresie 01.01.2007 - 30.06.2015 wyniosła  209 570 169,62 zł co stanowi  99,99% wartości projektu. Wszystkie planowane w projekcie zadania zostały zrealizowane w terminie.