Aktualności

«Powrót

Modernizacja sieci strukturalnej w budynku Ministerstwa Finansów w ramach projektu IeU.

Modernizacja sieci strukturalnej w budynku Ministerstwa Finansów w ramach projektu IeU.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów", w dniu 9 listopada 2012 r.  podpisano umowę na przebudowę sieci strukturalnej w budynku MF oraz dostawę urządzeń aktywnych, od dnia 26.11.2012 r. rozpoczęły się prace związane z ww. modernizacją sieci strukturalnej. Wykonawcą robót jest  firma Qumak-Sekom S.A.

Obecna wyeksploatowana sieć komputerowa zostanie zastąpiona siecią o prędkości większej 100-krotnie oraz o wyższej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwie.

W ramach projektu przewidywane jest także umożliwienie integracji, w miarę potrzeb, systemów: alarmowych, monitoringu, przeciwpożarowych i kontroli dostępu. Będzie to możliwe poprzez zarządzanie scentralizowane za pomocą systemu typu BMS (Building Management System). Lepsze parametry sieci pozwolą na wdrożenie i efektywniejsze wykorzystywanie zaawansowanych usług takich jak wideokonferencje, telefonia VOIP, czy IPTV. Podniesienie standardów wpłynie pozytywnie także na powszechnie znane i użytkowane usługi takie jak dostęp do poczty elektronicznej czy przeglądanie stron WWW.

Prace modernizacyjne prowadzone będą na wykonaniu przepustów przez stropy (sufit, podłoga) w strefie przyokiennej oraz na montażu listew instalacyjnych i gniazd wtyczkowych wzdłuż ścian bocznych, łącznie z obszarem drzwi wejściowych.

Pracownicy modernizowanych pomieszczeń zostaną uprzednio powiadomieni o terminach prac w zajmowanych przez nich pokoi. Szczegółowe informacje można znaleźć na Intranecie.