Aktualności

«Powrót

Budowa nowej sieci strukturalnej w gmachu MF.

Budowa nowej sieci strukturalnej w gmachu MF.

Budowa nowej sieci strukturalnej w gmachu MF.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów realizując założenia projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów" w IV kwartale 2012 r. rozpoczyna wspólnie z Biurem Administracyjnym budowę nowej sieci strukturalnej w gmachu MF.

Obecna sieć komputerowa pełni swoją rolę od niemal 20 lat. Wysoki stopień zużycia technicznego kluczowych elementów i ograniczenia technologiczne wstrzymują wdrożenie nowych usług informatycznych oraz ograniczają możliwości rozwoju usług eksploatowanych. Modernizacji zostaną poddane sieciowe punkty dystrybucyjne, a okablowanie strukturalne zostanie wymienione na nowe. Wpłynie to na wydajność, niezawodność oraz bezpieczeństwo sieci. Po przebudowie sieci maksymalna szybkość transmisji zwiększy się 100-krotnie co z pewnością przełoży się na zwiększenie komfortu Państwa pracy.

Nowa sieć przyczyni się do unowocześnienia świadczonych usług zarówno wspierających biznes (transmisja danych, zarządzanie procesami), jak i zapewniających skuteczną, wydajną, bezpieczną i ciągłą realizację e-Usług Resortu Finansów.

W ramach projektu przewidywane jest także umożliwienie integracji, w miarę potrzeb, systemów: alarmowych, monitoringu, przeciwpożarowych, kontoroli dostępu. Będzie to możliwe poprzez zarządzanie scentralizowane za pomocą systemu typu BMS (Building Management System). Lepsze parametry sieci pozwolą na wdrożenie i efektywniejsze wykorzystywanie zaawansowanych usług takich jak wideokonferencje, telefonia VOIP, czy IPTV. Podniesienie standardów wpłynie pozytywnie także na powszechnie znane i użytkowane usługi takie jak dostęp do poczty elektronicznej czy przeglądanie stron WWW.

Budowa nowej sieci strukturalnej zgodnie z harmonogramem potrwa 9 miesięcy. W celu przyspiesznia realizacji projektu oraz zminimalizowania dyskomfortu pracowników, budowa będzie prowadzona równolegle w kilku miejscach budynku. Wykonywanie prac uciążliwych ze względu na hałas planowane jest po godzinach urzędowania. Prace takie jak instalacja elementów okablowania strukturalnego w pomieszczeniach biurowych realizowane będą również w godzinach pracy. Z tego względu proszę Państwa o wyrozumiałość dla pracowników Wykonawcy i z góry przepraszam za wszelkie niedogodności powstałe z tytułu planowanych prac.

Wszelkie informacje na temat terminów remontu w poszczególnych skrzydłach i ograniczeń z tym związanych będą ogłaszane odpowiednio wcześniej poprzez dostępne kanały komunikacji zgodnie z przygotowywanym Planem Komunikacji dla inwestycji.

Projekt w 85% współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

© Copyright 2012 Ministerstwo Finansów